Oferta
dla 
sponsorów

 
-----------------------
 

 
 
SPONSORZY :
-----------------
 
 
-------------------------
 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 
Ministerstwo Kultury
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
 
 
-------------------------
 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
Fundacja Narodowy
Badminton
 
 
-------------------------
 
SP 126
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
SP MG13
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem"
(karczma, hotel,
dom weselny)
 
 
 
logo UKS KSBad


 
   konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata w Krakowie - MG13
 
we współpracy z UKS KSBad Kraków
 
prowadzi ciągły nabór uczniów
 
do liceum i szkoły podstawowej
 
o specjalności badminton.
 
 
 

Regulamin

Otwartych Mistrzostw UKS KSBad Kraków

2021 r.

1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w Krakowie.

3. Termin:

    Dokładny termin zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    Hala sportowa w Centrum Kultury Promocji i Rekreacji

    ul. Jana Michalika 2A, Zielonki.

5. Uczestnictwo:

Tylko dla zawodników licencjonowanych PZBad.

    Kategorie główne: 

    a.) żak mł., żak, młodzik mł., młodzik,

    b.) junior mł., A-U19

    Mistrzostwa są turniejem:

    - wojewódzkim dla kategorii wymienionych w pkt. a.),

    - otwartym dla wszystkich pozostałych bez względu na miejsce zamieszkania. 

    Każdy uczestnik może grać w jednej kategorii.

6. System rozgrywek:

    Turniej rozgrywa się tylko w grach pojedynczych.

    System rozgrywek grupowo-pucharowy.

    Do każdej kategorii musi być zgłoszonych minimum 3 osoby,

    w przeciwnym wypadku kategorie zostaną połączone.

    Gry do 2 wygranych setów (do 15 pkt. bez podwyższania).  

    Przy większej lub mniejszej liczbie uczestników punktacja może ulec zmianie.

    Rozgrywki zostaną rozegrane w 12 kategoriach:

    a.) żak młodszy

         - U9 chłopcy         (uczestnik jest urodzony w 2012 r. lub później)
 
         - U9 dziewczeta    (uczestniczka jest urodzona w 2012 r. lub później)

    b.) żak

         - U11 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2010-2011 r.)
 
         - U11 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2010-2011 r.)

    c.) młodzik młodszy

         - U13 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2008-2009 r.)

         - U13 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2008-2009 r.)

    d.) młodzik

         - U15 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2006-2007 r.)

         - U15 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2006-2007 r.)

    e.) junior młodszy

         - U17 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2004-2005 r.)

         - U17 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2004-2005 r.)

    f.) A-U19 (zawodnicy, którzy nie posiadają punktów na liście

                                          klasyfikacyjnej PZBad)

         - U19 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2002 r. lub później)

         - U19 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2002 r. lub później)   

7. Sprzęt sportowy:

    Organizator zapewnia lotki syntetyczne, lotki piórkowe uczestnicy. 

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

    Opłata startowa - 30 zł od osoby.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia (zdolność lekarska - odpowiada

           za to zgłaszający trener lub opiekun prawny).

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      8.) Turniej będzie rozegrany zgodnie z wytycznymi PZBad w związku z COVID-19.

           Informuje, że wszyscy uczestnicy turnieju, muszą podczas turnieju (oczywiście, nie 

           dotyczy czasu podczas rozgrywania pojedynku) przebywać w maseczce ochronnej 

           pod rygorem usunięcia z obiektu oraz zachować należyte odstępy.

           Każdy uczestnik turnieju musi dostarczyć przed zawodami podpisany kwestionariusz

           uczestnika związany z COVID 19.

           Zawody przeprowadzone zostaną bez udziału publiczności.

      9.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

    10.) Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak)

           lub kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować do organizatora przed zawodami 

      na adres skrzynki pocztowej ksbad@ksbad.pl lub telefonicznie 694432198

 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 
 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
zdrowy kręgosłup
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: