Oferta
dla 
sponsorów

 
-----------------------
 

 
 
SPONSORZY :
-----------------
 
 
-------------------------
 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 
Ministerstwo Sportu
 
 
-------------------------
 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
Fundacja Narodowy
Badminton
 
 
-------------------------
 
SP 126
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
SP MG13
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem"
(karczma, hotel,
dom weselny)
 
 
 

logo UKS KSBad 
   konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 ----------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata w Krakowie - MG13
 
we współpracy z UKS KSBad Kraków
 
prowadzi ciągły nabór uczniów
 
do liceum i szkoły podstawowej
 
o specjalności badminton.
 

Regulamin

Otwartych Mistrzostw UKS KSBad Kraków

2021 r.

1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w Krakowie.

3. Termin:

    Dokładny termin zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    Hala sportowa w Centrum Kultury Promocji i Rekreacji

    ul. Jana Michalika 2A, Zielonki.

5. Uczestnictwo:

    Kategorie główne: 

    a.) żak mł., żak, młodzik mł., młodzik, junior mł.

    b.) amator U18, amator, amator +50, amator zaawansowany, open.

    Mistrzostwa są turniejem:

    - wojewódzkim dla kategorii wymienionych w pkt. a.)

    - otwartym dla wszystkich pozostałych bez względu na miejsce zamieszkania. 

    Każdy uczestnik może grać w jednej kategorii, z wyjątkiem:

    - z pkt. a, może zagrać dodatkowo w kategorii open,

    - z pkt. b, może zagrać dodatkowo w kategorii amator zaawansowany,

    - kobiety mogą zagrać w dwóch kategoriach: amator i open.

6. System rozgrywek:

    Turniej rozgrywa się tylko w grach pojedynczych.

    System rozgrywek - grupowo-pucharowy.

    Do każdej kategorii musi być zgłoszonych minimum 3 osoby,

    w przeciwnym wypadku kategorie zostaną połączone.

    Każdy uczestnik rozegra minimum 2 gry w danej kategorii.

    Gry do 2 wygranych setów (do 15 pkt. bez podwyższania).  

    Przy większej lub mniejszej liczbie uczestników punktacja może ulec zmianie.

    Rozgrywki zostaną rozegrane w 18 kategoriach:

    a.) żak młodszy  (bez i z licencją PZBad)

         - U9 chłopcy         (uczestnik jest urodzony w 2012 r. lub później)
 
         - U9 dziewczeta    (uczestniczka jest urodzona w 2012 r. lub później)

    b.) żak  (bez i z licencją PZBad)

         - U11 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2010-2011 r.)
 
         - U11 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2010-2011 r.)

    c.) młodzik młodszy  (bez i z licencją PZBad)

         - U13 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2008-2009 r.)

         - U13 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2008-2009 r.)

    d.) młodzik  (bez i z licencją PZBad)

         - U15 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2006-2007 r.)

         - U15 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2006-2007 r.)

    e.) junior młodszy  (bez i z licencją PZBad)

         - U17 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2004-2005 r.)

         - U17 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2004-2005 r.)

    g.) open  (bez i z licencją PZBad)

         - mężczyźni

         - kobiety

    f.) amator U18  (bez licencji PZBad)

         - U18 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2003 r. lub później)

         - U18 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2003 r. lub później)   

    g.) amator  (bez licencji PZBad)

         - mężczyźni

         - kobiety

    h.) amator +50  (bez licencji PZBad)

         - mężczyźni

    i.) amator zaawansowany  (bez licencji PZBad)

         - mężczyźni

7. Sprzęt sportowy:

    Organizator zapewnia lotki syntetyczne, lotki piórkowe uczestnicy. 

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

    Opłata startowa - 30 zł od osoby, za dwie kategorie 60 zł.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia (zdolność lekarska - odpowiada

           za to zgłaszający trener lub opiekun prawny).

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      8.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

      9.) Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak)

           lub kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować do organizatora przed zawodami 

      na adres skrzynki pocztowej ksbad@ksbad.pl lub telefonicznie 694432198

 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 
 

SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club"
 
 
 
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: