SPONSORZY :
-----------------------
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
 
 
----------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem" 
(karczma, hotel,
dom weselny) 
 
 
----------------------
 
Fundacja
Narodowy Badminton 
 
 
----------------------
 

Gmina Miejska Kraków
wspiera finansowo
"Droga do Mistrzostwa"
"Aktywny Kraków"
 
 
----------------------
 
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
wspiera finansowo
"Klub"
 
 
----------------------

 
 
 
 
 

 

Regulamin

Spotkania rodzinnego z badmintonem

2018 r.

1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w Krakowie.

3. Termin:

    Turniej odbędzie się w październiku 2018 r. (niedziela).

    Dokładny termin zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    Hala sportowa w Centrum Rekreacji i Sportu Politechniki Krakowskiej

    ul. Jana Pawła II 37 (Czyżyny - dokładnie ul. Życzkowskiego), Kraków.

5. Uczestnictwo:

    Kategorie główne: 

    dzieci, amator, amatorka, open indywidualne, małżonkowie,

    rodzic+dziecko, open rodzinne, gry podwójno-mieszane.

    Turniej jest skierowany do amatorów i zawodników UKS KSBad oraz amatorów i 

    zawodników zaproszonych przez klub. 

    Każdy uczestnik może maksymalnie startować w dwóch kategoriach 

    (za zgodą organizatora w trzech kategoriach).

    Osoby zgłoszone do PZBad mogą startować tylko w kategorii open indywidualnym i

    open rodzinnym.

6. System rozgrywek:

    System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych osób lub par.

    Do każdej kategorii musi być zgłoszonych minimum 3 osoby lub pary,

    w przeciwnym wypadku kategorie zostaną połączone.

    Każdy uczestnik rozegra minimum 2 gry w danej kategorii.

    Gry są grami 1-setowymi do 21 pkt. bez podwyższania.  

    Gry pojedyncze rozgrywane są na połowie kortu, gry podwójne na całym korcie.

    Rozgrywki zostaną rozegrane w 20 kategoriach:

    a.) dzieci  (tylko gry pojedyncze)

         - U9 chłopców     (uczestnik jest urodzony w 2010 r. lub później)
 
         - U9 dziewcząt    (uczestniczka jest urodzona w 2010 r. lub później)

    b.) amator  (tylko gry pojedyncze)

         - U11     (uczestnik jest urodzony w latach 2008 - 2009 r.)

         - U13     (uczestnik jest urodzony w latach 2006 - 2007 r.)

         - U17     (uczestnik jest urodzony w latach 2002 - 2005 r.)

         - U40     (uczestnik jest urodzony w latach 1979 - 2001 r.)

         - U40+   (uczestnik jest urodzony w 1978 r. lub wcześniej)

    c.) amatorka  (tylko gry pojedyncze)

         - U11     (uczestniczka jest urodzona w latach 2008 - 2009 r.)

         - U13     (uczestniczka jest urodzona w latach 2006 - 2007 r.)

         - U17     (uczestniczka jest urodzona w w latach 2002 - 2005 r.)

         - U40     (uczestniczka jest urodzona w 1979 r. lub później)

         - U40+   (uczestniczka jest urodzona w 1978 r. lub wcześniej)

    d.) open indywidualne  (tylko gry pojedyncze)

          W tej kategorii mogą startować zawodnicy zgłoszeni do PZBad.

         - U13 chłopców    (zawodnik jest urodzony w 2006 lub później)

         - U15 chłopców    (zawodnik jest urodzony w latach 2004 - 2005 r.)

         - U15 dziewcząt   (zawodniczka jest urodzona w latach 2004 lub później)

    e.) małżonkowie  - bez ograniczeń wiekowych

    f.) rodzic+dziecko

         - U11   (dziecko jest urodzone w latach 2008 lub później)

         - U13   (dziecko jest urodzone w latach 2006 – 2007 r.)

         - U17   (dziecko jest urodzone w latach 2002 – 2005 r.)

    g.) open rodzinne 

          W tej kategorii mogą startować zawodnicy zgłoszeni do PZBad.

         - U13     (młodszy uczestnik jest urodzony w latach 2006 lub później)

         - U15     (młodszy uczestnik jest urodzony w latach 2004 - 2005 r.)

    h.) gry podwójno-mieszane - bez ograniczeń wiekowych 

7. Sprzęt sportowy:

    Lotki zapewnia organizator, obowiązują lotki syntetyczne.

    Organizator również może zapewnić rakietki.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

      Opłata startowa wynosi (w zależności w ilu kategoriach dana osoba gra):

       10 zł od osoby w jednej kategorii , 20 zł od osoby w dwóch kategoriach.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Przed rozpoczęciem turnieju osoby dorosłe lub rodzic dziecka podpisują 

            oświadczenie o zdolności do gry.

      8.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      9.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

    10.) Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak)

           lub kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować do organizatora przed zawodami lub wcześniej 

      na adres skrzynki pocztowej ksbad@ksbad.pl lub telefonicznie 694432198

 
 
konto UKS KSBad:
 
34 2130 0004 2001 0566
1830 0001

---------------------------------
 
 
---------------------------------
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 

KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 

RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club" 
 
 
---------------------------------
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 
---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: