Sponsorzy

 
 
 
 

 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 

 
Fundacja Sport&Fun
4 Everyone
 
 
-------------------------
 

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
-------------------------
 

 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
...
..
 
.
 
-------------------------
 
 
Logo UKS KSBad


 
   Konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
1,5 % podatku dla UKS KSBad
 
KRS:  0000270261

cel szczegółowy:  UKS KSBad 589
 
             
 
 
   
   Uczniowski Klub Sportowy KSBad Kraków
   ( w skrócie: UKS KSBad Kraków )
 
    z siedzibą w Krakowie, w dniu 4 lipca 2011 r. został wpisany
    do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej
    przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem UKS/210.

------------------------------------------------------------------------------
   Zarząd
 
                   Prezes       -  Zbigniew  Siępak
                   Sekretarz  -  Julia Kopyść
                   Członek     -  Joanna Kwinta
-------------------------------------------------------------------------------
   Konto
 
    Volkswagen Bank direct  -  34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
-------------------------------------------------------------------------------
   Darowizny na cele pożytku publicznego
 
      Darowizny dla UKS KSBad można odliczyć od dochodu.
 
   * Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
      gospodarczą na zasadach ogólnych mogą odliczyć do 6% dochodu.

   * Osoby prawne mogą odliczyć do 10% dochodu.
--------------------------------------------------------------------------------
   Przekazanie 1% podatku dochodowego
 
   Każda osoba fizyczna może przekazać przy rozliczeniu rocznym
   1,5 % 
podatku 
dochodowego.

   Odliczenie to trzeba skierować na fundację, która przekazuje klubowi
   uzbierane  pieniądze na mocy porozumienia miedzę fundacją a klubem.

                 Numer KRS:  0000270261  z dopiskiem  UKS KSBad 589
---------------------------------------------------------------------------------

   Statut:  PDF 
 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECIĘCY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
 
.
..
 
...
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------