Oferta
dla 
sponsorów

 
 
SPONSORZY :
-------------------------

 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 

 
Fundacja Sport&Fun
4 Everyone
 
 
-------------------------
 

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
-------------------------
 

 
-------------------------
 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
Fundacja Narodowy
Badminton
 
 
-------------------------
 
 
Logo UKS KSBad


 
   Konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
1 % podatku dla UKS KSBad Kraków
 
KRS:  0000270261

cel szczegółowy 1 % :  UKS KSBad 589
 
Regulamin sportowy UKS KSBad (od września 2022 r.)
 
1. Klub prowadzi zajęcia dla grup sportowych (zawodnicy) oraz dla grup 
    rekreacyjnych (amatorzy).
 
2. Zawodników z grup sportowych obowiązują badania lekarskie.
 
3. Zawodnicy z grup sportowych:
    - opłacają składkę członkowską oraz dodatkowe opłaty związane
      z działalnością klubu,
    - zgłaszani są do ewidencji Polskiego Związku Badmintona,
    - wypełniają deklarację członkowską klubu oraz deklaracje zawodnika
      (niepełnoletnim podpisuje rodzic).
 
4. Zawodnicy z grup sportowych powinni:
    - trenować min. 2 razy w tygodniu,
    - brać udział w obozie sportowym i konsultacjach organizowanych przez UKS KSBad,
    - brać udział w turniejach MLB organizowanych przez UKS KSBad. 

5. Zawodnicy klubu z grup sportowych są ubezpieczeni przez klub od NNW.

6. Za niesportowe zachowanie lub inne przewinienia zawodnik może zostać
    ukarany:
    a.) naganą,
    b.) zawieszeniem w turniejach lub treningach,
    c.) wykluczeniem z klubu.
 
7. Podział zawodników w klubie:
    a.) team -      grupa najlepszych zawodników (od młodzika do młodzieżowca),
                         medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski,
    b.) kadra A  -  junior mł., junior, młodzieżowiec,
    c.) kadra B  -  młodzik,
    d.) kadra C  -  młodzik mł.,
    e.) kadra D  -  żak mł. i żak,
    e.) pozostali -  grupy ogólne.
 
8. Amatorzy z grup rekreacyjnych:
    - opłacają wpisowe za udział w treningu oraz na działalność klubu,
    - wypełniają deklarację uczestnika (niepełnoletnim podpisuje rodzic).
 
9. Po zgłoszeniu zawodnika (od juniora młodszego) do turniejów ogólnopolskich,
      Grand Prix, MMM, el. do MP, Mistrzostw Polski nieobecność jest karana przez 
      Polski Związek Badmintona karą finansową.
      Nieobecność usprawiedliwiona jest tylko za okazaniem zwolnienia lekarskiego
      dostarczonego trenerowi klubowemu przed wyjazdem.
      Niedostarczenie zwolnienia powoduje, że karę płaci zawodnik
 
10. Zawodnik z grup sportowych ma obowiązek (jeśli klub go zgłosi) wziąść udział:
      - w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
      - w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców,
      - w meczach rozgrywanych w ramach Polskiej Ligi Badmintona.
 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
zdrowy kręgosłup
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: