Sponsorzy

 
 
 
 

 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 

 
Fundacja Sport&Fun
4 Everyone
 
 
-------------------------
 

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
-------------------------
 

 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
...
..
 
.
 
-------------------------
 
 
Logo UKS KSBad


 
   Konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
1,5 % podatku dla UKS KSBad
 
KRS:  0000270261

cel szczegółowy:  UKS KSBad 589
 
             
 
 
Treningi - system szkolenia - opłaty
 
                     Treningi :
 
                           1.  SP 126 (grupy zawodnicze)

                                 poniedziałek _ godz. 18.00 - 19.30 
                                 poniedziałek _ godz. 19.30 - 21.00 
                                 wtorek _ godz. 19.30 - 21.00 
                                 środa _ godz. 18.00 - 19.30 
                                 środa _ godz. 19.30 - 21.00       (grupa amatorska) 
                                 czwartek
 _ godz. 19.30 - 21.00
                                 piątek _ godz.19.30 - 21.00
                         
                           2.  SP 144  (dla dzieci młodszych)

                                  piątek _ godz. 16.15 - 17.45

                           3.  SP 144  (tylko treningi personalne)

                                 poniedziałek _ godz. 20.00 - 21.30

                           4.  CSiR Politechniki Krakowskiej 

                                 wtorek _ godz. 18.00 - 19.30
                                 wtorek _ godz. 19.30 - 21.00
                                 czwartek _godz. 19.30 - 21.00  (nowa grupa cena ?)
                                 piątek _ godz. 18.00 - 19.30

                           5.  CKPiR Zielonki  (dla dzieci młodszych)
                                 
                                 poniedziałek _ godz. 20.00 - 21.30
                                 czwartek _ godz. 20.00 - 21.30

                           6.  Zakątek Kultury - Korzkiew  (dla dzieci młodszych)
                                 
                                 czwartek _ godz. 16.30 - 18.00

 
System szkolenia i opłaty:
 
W dni wolne od zajęć szkolnych w salach SP 126 , SP 144
nie ma treningów.
 

Ceny na 2024 r.
 
  
 
Zawodnicy
 

Grupy sportowe
 
treningi w różnych miejscach
 
. Składka członkowska
  110 zł / miesięcznie przez 12 miesięcy w roku,
  płatne kwartalnie.

  Po 330 zł do końca:
  stycznia (I kwartał)
  kwietnia (II kwartał)
  lipca (III kwartał) 
  października (IV kwartał)
 
 1 trening w tygodniu  (po 1,5 godz.)


 Za dodatkowy trening w tygodniu:
 70 zł/ miesięcznie
 (przez okres 10 miesięcy - bez lipca i sierpnia).
 Płatne za dany okres kwartalny, w II miesiącu kwartału

  Po 210 zł do końca:
  lutego (I kwartał)
  maja (II kwartał)
  Po 280 zł do końca:
  listopada (wrzesień + IV kwartał)


 
 
 
 
Pozostali uczestnicy zajęć:
 

Rodzinny badminton
 
Dziecięcy badminton
 
Amatorski  badminton
 
. Opłaty uczestników (1 trening tygodniowo)
  - w okresie I-VI: 110 zł / miesięcznie,
     płatne do 5 dnia każdego miesiąca zajęć.
  - w okresie od IX: 120 zł / miesięcznie przez 10 miesięcy w roku,
     płatne do 5 dnia każdego miesiąca zajęć.
 
 Trening po 1,5 godz.
 klub zapewnia średnio 3 treningi w miesiącu
 (rozliczenie okresowe).
 
 
 
 
 
 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECIĘCY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
 
.
..
 
...
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------