SPONSORZY :
-----------------------
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
 
 
----------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem" 
(karczma, hotel,
dom weselny) 
 
 
----------------------
 
Fundacja
Narodowy Badminton 
 
 
----------------------
 

Gmina Miejska Kraków
wspiera finansowo
"Droga do Mistrzostwa"
"Aktywny Kraków"
 
 
----------------------
 
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
wspiera finansowo
"Klub"
 
 
----------------------

 
 
 
 
 

 

Regulamin

Małopolskiej Ligi Badmintona  (MLB)

2020 r.

 
1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w woj. małopolskim.

3. Termin:

        a.) wg. komunikatu - przyjmowanie zgłoszeń,

        b.) wg. komunikatu - turniej  (I liga, II liga, III liga, IV liga, V liga)

4. Miejsce:

    hala sportowa - wg. komunikatu.

5. Uczestnictwo:

    MLB jest ligą otwartą , w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane

    osoby bez względu na wiek (kobiety i mężczyźni) oraz bez względu na miejsce

    zamieszkania.

    Poszczególne ligi składają się maksymalnie z 8 osób, 6 par lub 5 drużyn.

    Pary składają się z mężczyzn, kobiet lub par mieszanych.

    Drużyna liczy 3 osoby. W jednej drużynie mogą być kobiety i mężczyźni.

    Osoby grające w jednej drużynie powinny reprezentować wyrównany poziom gry, 

    dzięki czemu rozgrywki w danej lidze będą ciekawe i dające satysfakcję grającym.

6. System rozgrywek:

    MLB - gry pojedyncze

    I liga  - max. 8 (liczy się kolejność zgłoszeń)

    II liga  - max. 8 (liczy się kolejność zgłoszeń)
 
    III liga - max. 8 (liczy się kolejność zgłoszeń)
 
    IV liga - max. 8 (liczy się kolejność zgłoszeń)
 
    V liga - max. 8 (przy większej ilości zainteresowanych udziałem)  -  ?

    MLB - gry podwójno-mieszane

    I liga  - max. 6 (liczy się kolejność zgłoszeń)

    II liga  - max. 6 (liczy się kolejność zgłoszeń)
 
    III liga - max. 6 (liczy się kolejność zgłoszeń)
 
    IV liga - max. 6 (przy większej ilości zainteresowanych udziałem)  -  ?

    MLB - drużyna

    I liga  - max. 5 (liczy się kolejność zgłoszeń)

    II liga  - max. 5 (liczy się kolejność zgłoszeń)
 
    III liga - max. 5 (przy większej ilości zainteresowanych udziałem)  -  ?
 
 
    System:
                 MLB - gry pojedyncze (grupowo-pucharowy),
                 
                 MLB - gry podwójno-mieszane (grupowy),
 
                 MLB - drużyna (grupowy).

    Przy maksymalnej ilości w lidze każda osoba, para rozegra po 3-4 gry.

    Przy maksymalnej ilości w lidze każda drużyna rozegra po 4 mecze.

    W turnieju drużynowym:

    drużyna wystawia 2 gry pojedyncze i 1 grę podwójno-mieszaną.

    Wszystkie gry rozgrywane są do dwóch wygranych setów, set do 15 pkt. bez

    podwyższania.

    Składy drużynowe oraz kolejność rakiet w grach pojedynczych ustala kierownik

    lub kapitan drużyny przed rozpoczęciem turnieju.

7. Lotki:

    Lotki piórkowe (po 1 szt. na grę) zapewnia organizator.  Jeżeli zawodnicy chcą  grać

    lotkami lepszymi, to muszą sobie sami zapewnić te lotki.

    Kolejność lotek wg listy PZBad.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

    Opłata startowa:

    - w turnieju gier pojedynczych i gier podwójno-mieszanych - 40 zł od osoby.

    - w turnieju drużynowym - 120 zł od drużyny. 

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Przed rozpoczęciem turnieju kierownicy ekip lub osoby indywidualne

           podpisują oświadczenie o zdolności do gry lub ich opiekunowie.

      8.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      9.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

      Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak).

      W zgłoszeniu należy podać:

      a.) w turnieju indywidualnym - imię i nazwisko oraz rok urodzenia,

      b.) w turnieju drużynowym - nazwę i skład drużyny

           (tak jak w turnieju indywidualnym),

      c.) w turnieju drużynowym - kierownika drużyny (imię, nazwisko i kontakt),

           osoba ta musi być osobą pełnoletnią.

 
 
 
konto UKS KSBad:
 
34 2130 0004 2001 0566
1830 0001

---------------------------------
 
 
---------------------------------
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 

KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 

RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club" 
 
 
---------------------------------
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 
---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: