SPONSORZY :
-----------------------
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
 
 
----------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem" 
(karczma, hotel,
dom weselny) 
 
 
----------------------
 
Fundacja
Narodowy Badminton 
 
 
----------------------
 

Gmina Miejska Kraków
wspiera finansowo
"Droga do Mistrzostwa"
"Sportowy sukces"  "Aktywny Kraków"
 
 
----------------------
 
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
wspiera finansowo
"Klub"
 
 
----------------------

 
 
 
 
 

 

Regulamin

Otwartej Małopolskiej Drużynowej Ligi Badmintona

ARTENGO - 2017 r.

 
1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w woj. małopolskim.

3. Termin:

        a.) ? - przyjmowanie zgłoszeń drużyn,

        b.) ? - turniej  (I i II liga)

4. Miejsce:

    Sala gimnastyczna Publicznego Gimnazjum nr 2 w Stróży koło Myślenic.

5. Uczestnictwo:

    MDLB jest ligą otwartą , w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby 

    bez względu na wiek (kobiety i mężczyźni) oraz bez względu na miejsce zamieszkania.

    Drużyna liczy od 2 do 4 osób. W jednej drużynie mogą być kobiety i mężczyźni.

    Osoby grające w jednej drużynie powinny reprezentować wyrównany poziom gry, 

    dzięki czemu rozgrywki w danej lidze będą ciekawe i dające satysfakcję grającym.

6. System rozgrywek:

    I liga  - max. 8 drużyn  (liczy się kolejność zgłoszeń)

    II liga  - max. 8 drużyn  (liczy się kolejność zgłoszeń)

    System grupowo-pucharowy.

    Przy maksymalnej ilości drużyn w lidze każda drużyna rozegra po 4 mecze.

    W meczu drużyna wystawia 2 gry pojedyncze i 1 grę podwójno-mieszaną.

    Wszystkie gry rozgrywane są do dwóch wygranych setów, set do 15 pkt. bez

    podwyższania.

    Składy oraz kolejność rakiet w grach pojedynczych ustala kierownik lub kapitan drużyny 

    przed rozpoczęciem turnieju.

7. Lotki:

    Lotki syntetyczne zapewnia organizator.  Jeżeli zawodnicy chcą  grać lotkami lepszymi,

    to muszą sobie sami zapewnić te lotki. Kolejność lotek wg listy PZBad.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

    Opłata startowa od drużyny wynosi 80 zł.

    Drużyna zgłoszona do rozgrywek, która nie przybędzie na turniej musi opłacić

    opłatę startową przelewem na rachunek bankowy klubu - w przeciwnym wypadku

    zawodnicy zgłoszeni do tej drużyny nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach w przyszłym

    roku 2018.

    Organizator może zrezygnować od pobierania opłat od drużyn organizatora lub

    współorganizatora.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Przed rozpoczęciem turnieju kierownicy ekip lub osoby indywidualne podpisują

           oświadczenie o zdolności do gry.

      8.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      9.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

      Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak).

      W zgłoszeniu należy podać:

      a.) nazwę drużyny,

      b.) skład drużyny (imię, nazwisko, rok urodzenia),

      c.) kierownika drużyny (imię, nazwisko, rok urodzenia i kontakt),

           osoba ta musi być osobą pełnoletnią.

 
 
 
konto UKS KSBad:
 
34 2130 0004 2001 0566
1830 0001

---------------------------------
 
 
---------------------------------
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 

KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 

RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club" 
 
 
---------------------------------
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 
---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: