Sponsorzy

 
 
 
 

 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 

 
Fundacja Sport&Fun
4 Everyone
 
 
-------------------------
 

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
-------------------------
 

 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
...
..
 
.
 
-------------------------
 
 
Logo UKS KSBad


 
   Konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
1,5 % podatku dla UKS KSBad
 
KRS:  0000270261

cel szczegółowy:  UKS KSBad 589
 
             
 
 

Regulamin

Małopolskiej Ligi Badmintona  (MLB)

2023 r.

 
1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w woj. małopolskim.

3. Termin:

    Dokładny termin każdego turnieju zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    a.) Gry pojedyncze:

         Hala sportowa w Centrum Kultury Promocji i Rekreacji

         ul. Jana Michalika 2A, Zielonki.

    b.) Gry podwójno-mieszane oraz eliminacje do MLB gier pojedynczych:

         Hala sportowa w Centrum Sportu i Rekreacji

         ul. Jana Pawła II 37, Kraków (Czyżyny - dokładnie ul. Życzkowskiego)

5. Uczestnictwo:

    MLB jest ligą otwartą , w której mogą uczestniczyć zainteresowane osoby bez 

    względu na wiek (kobiety i mężczyźni) oraz bez względu na miejsce zamieszkania.

    Liczba uczestników w każdej lidze jest ograniczona.

    Osoby grające w MLB danej ligi powinny reprezentować wyrównany poziom gry, 

    dzięki czemu rozgrywki w danej lidze będą ciekawe i dające satysfakcję grającym.

    Po przekroczeniu ilości zgłoszeń w danej lidze zawodnicy umieszczani są na liście

    rezerwowej i tylko wycofanie się kogoś zgłoszonego wcześniej daje możliwość

    zagrania tej osoby.

    Lista zgłoszeń będzie na bieżąco aktualizowana na stronie klubowej: www.ksbad.pl

6. System rozgrywek:

    MLB (gry pojedyncze) składa się z 5 rund (4 zwykłe + finał).

    Po 1,2,3 rundzie oraz finale zawodnicy zajmujący 1 miejsce awansują do wyższej ligi.

    I, II, III liga:

    Zawodnicy zajmujący 2-6 miejsce mają zagwarantowaną grę w danej lidze w następnej rundzie,

    zawodnik zajmujący 7 miejsce spada do niższej ligi (w III lidze warunek urodzenia), zawodnik

    zajmujący 8 miejsce odpada z MLB i musi uczestniczyć w eliminacjach w następnej rundzie.

    IV liga:

    Zawodnicy zajmujący 2-6 miejsce mają zagwarantowaną grę w danej lidze w następnej rundzie,

    zawodnik zajmujący 7 miejsce spada do niższej ligi (warunek urodzenia), zawodnik zajmujący

    8 miejsce odpada z MLB i musi uczestniczyć w eliminacjach w następnej rundzie.

    V liga:

    Zawodnicy zajmujący 2-6 miejsce mają zagwarantowaną grę w danej lidze w następnej rundzie,

    zawodnik zajmujący 8 miejsce odpada z MLB i musi uczestniczyć w eliminacjach w następnej

    rundzie.

    W rundzie finałowej grają zawodnicy w poszczególnych ligach na podstawie klasyfikacji

    trzech najlepszych turniejów z czterech.

    MLB gier pojedynczych składa się: I liga, II liga, III liga, IV liga, V liga.

    I, II, III liga (bez ograniczeń wiekowych),

    IV liga (2010 r. i młodsi), V liga (2012 r. i młodsi).

    Maksymalna ilość w każdej lidze wynosi 8 osób (z wyjątkiem łączenia lig).
 
    Przy 8 lub 7 osobach w lidze system grupowo-pucharowy.
 
    Przy 6, 5, 4 lub 3 osobach system grupowy.
 
    Minimalna ilość osób w lidze wynosi 3, przy mniejszej ilości następuje łączenie lig.

    Przy maksymalnej ilości w lidze każda osoba rozegra po 4 gry.

    W grupach gramy trzy sety do 15 pkt. bez podwyższania,

    w fazie pucharowej gramy do dwóch wygranych setów do 15 pkt. bez podwyższania.

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    W turnieju dodatkowym gier pojedynczych (eliminacje MLB) rozgrywanych równocześnie z MLB 

    gier podwójno-mieszanych nie mogą uczestniczyć zawodnicy mający miejsce w turnieju głównym 

    MLB gier pojedynczych w danej rundzie.

    Turniej podzielony jest na 5 kategorii:

    - Kat. A (bez ograniczeń wiekowych, 1 miejsca - awans do I ligi)

    - Kat. B  (bez ograniczeń wiekowych, 1 miejsca - awans do II ligi)

    - Kat. C  (bez ograniczeń wiekowych, 1 miejsca - awans do III ligi)

    - Kat. D  (2010 r. i młodsi, 1 miejsce - awans do IV ligi)

    - Kat. E  (2012 r. i młodsi, 1 miejsce - awans do V ligi)

    Zawodnik może uczestniczyć tylko w jednej kategorii.

    Maksymalna ilość w każdej kategorii wynosi 6 osób.

    Nagrody są przy min. 3 uczestnikach w danej kategorii.
 
    Przy 6 osobach w kategorii system grupowo-pucharowy.
 
    Przy 5, 4 lub 3 osobach system grupowy.
 
    Przy maksymalnej ilości w kategorii każda osoba rozegra po 3 gry.

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    MLB (gry podwójno-mieszane) składa się z 4 rund zwykłych.

    Po każdej rundzie pary zajmujące 1 miejsce w II lidze awansuje do I ligi,

    para zajmująca 5 miejsce w I lidze spada do II ligi. 

    Do klasyfikacji ogólnej liczą się trzy najlepsze turnieje z czterech.

    MLB gier podwójno-mieszanych  składa się: I liga, II liga.

    W MLB grach podwójno-mieszanych grają zawodnicy urodzeni w 2010 i starsi.

    Maksymalna ilość w każdej lidze wynosi 5 par.

    Minimalna ilość par wynosi 3, przy mniejszej ilości następuje łączenie lig.

    System rozgrywek jest systemem grupowym.

    Gramy trzy sety do 15 pkt. bez podwyższania.

7. Lotki:

    Lotki piórkowe (po 1 szt. na każdą grę) zapewnia organizator (oprócz turnieju dodatkowego).

    W turnieju dodatkowym organizator zapewnia lotki syntetyczne.

    Kolejne lotki potrzebne do rozegrania zapewniają sobie zawodnicy.

    Kolejność lotek wg listy PZBad.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

    Opłata startowa:

    - w każdym osobnym turnieju - 50 zł od osoby (w grach pojedynczych),
 
    - w każdym osobnym turnieju - 40 zł od osoby (w grach podwójno-mieszanych i eliminacjach gier pojedynczych)

    Jeżeli zawodnik nie zostanie wycofany w terminie ogłoszonym w komunikacie,

    obowiązuje go opłacenie opłaty startowej.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat poszczególnych turniejów będą umieszczane

      na stronie internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia (zdolność lekarska - odpowiada

           za to opiekun prawny).

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      8.)  W zależności od wymogów:

           Turniej będzie rozgrywany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym okresie 

           w związku z COVID-19.

      9.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

      lub smsem - tal. 694432198.

      Informacje można uzyskać  telefonicznie –  tel. 694432198 (Zbigniew Siępak).

      W zgłoszeniu należy podać:

      imię, nazwisko. rok urodzenia oraz do której ligi dotyczy zgłoszenie.

      

 
 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECIĘCY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
 
.
..
 
...
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------