Oferta
dla 
sponsorów

 
-----------------------
 

 

 
 
 
SPONSORZY :
-----------------
 
 
-------------------------
 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 
Ministerstwo Sportu
 
 
-------------------------
 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
Fundacja Narodowy
Badminton
 
 
-------------------------
 
SP 126
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
SP MG13
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem"
(karczma, hotel,
dom weselny)
 
 
 

logo UKS KSBad 
   konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 ----------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata w Krakowie - MG13
 
we współpracy z UKS KSBad Kraków
 
prowadzi ciągły nabór uczniów
 
do liceum i szkoły podstawowej
 
o specjalności badminton.
 

Regulamin

Małopolskiej Ligi Badmintona  (MLB)

2021 r.

 
1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w woj. małopolskim.

3. Termin:

    Dokładny termin każdego turnieju zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    Hala sportowa w Centrum Kultury Promocji i Rekreacji

    ul. Jana Michalika 2A, Zielonki.

5. Uczestnictwo:

    MLB jest ligą otwartą , w której mogą uczestniczyć zainteresowane osoby bez 

    względu na wiek (kobiety i mężczyźni) oraz bez względu na miejsce zamieszkania.

    Liczba uczestników, par i drużyn w każdej lidze jest ograniczona.

    Pary składają się z mężczyzn, kobiet lub par mieszanych.

    Drużyna liczy 3 osoby. W jednej drużynie mogą być kobiety i mężczyźni.

    Osoby grające w jednej drużynie powinny reprezentować wyrównany poziom gry, 

    dzięki czemu rozgrywki w danej lidze będą ciekawe i dające satysfakcję grającym.

6. System rozgrywek:

    MLB - gry pojedyncze

    I liga, II liga, III liga, IV liga, V liga.

    Maksymalna ilość w każdej lidze wynosi 8 osób (z wyjątkiem łączenia lig).
 
    MLB - gry podwójno-mieszane

    I liga, II liga, III liga, IV liga, V liga.

    Maksymalna ilość w każdej lidze wynosi 6 par (z wyjątkiem łączenia lig).
 
    MLB - drużyna

    I liga, II liga, III liga.

    Maksymalna ilość w każdej lidze wynosi 5 drużyn (z wyjątkiem łączenia lig).

    System:

                 MLB - gry pojedyncze (grupowo-pucharowy),
                 
                 MLB - gry podwójno-mieszane (grupowy),
 
                 MLB - drużyny (grupowy).

    Minimalna ilość osób, par lub drużyn wynosi 4, przy mniejszej ilości następuje

    łączenie lig.

    Przy maksymalnej ilości w lidze każda osoba rozegra po 4 gry,

    przy maksymalnej ilości w lidze każda para rozegra po 5 gier,

    przy maksymalnej ilości w lidze każda drużyna rozegra po 4 mecze.

    W turnieju drużynowym drużyna wystawia:

    2 gry pojedyncze i 1 grę podwójno-mieszaną.

    Wszystkie gry rozgrywane są do dwóch wygranych setów, set do 15 pkt. bez

    podwyższania.

    Składy drużynowe oraz kolejność rakiet w grach pojedynczych ustala kierownik

    lub kapitan drużyny przed rozpoczęciem turnieju.

7. Lotki:

    Lotki piórkowe (po 1 szt. na każdą grę) zapewnia organizator.

    Kolejne lotki potrzebne do rozegrania zapewniają sobie zawodnicy.

    Kolejność lotek wg listy PZBad.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

    Opłata startowa:

    - w turnieju MLB gier pojedynczych - 50 zł od osoby,

    - w turnieju MLB gier podwójno-mieszanych - 100 zł od pary,

    - w turnieju MLB drużynowym - 150 zł od drużyny. 

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia (zdolność lekarska - odpowiada

           za to zgłaszający trener lub opiekun prawny).

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      8.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

      Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak).

      W zgłoszeniu należy podać:

      a.) MLB gier pojedynczych i MLB gier podwójno-mieszanych - imię i nazwisko

           oraz rok urodzenia,

      b.) MLB drużynowym:

         - nazwę i skład drużyny (tak jak w turnieju indywidualnym),

         - kierownika drużyny (imię, nazwisko i kontakt), osoba ta musi być

            osobą pełnoletnią.

 
 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 
 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
zdrowy kręgosłup
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: