SPONSORZY :
-----------------------
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
 
 
----------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem" 
(karczma, hotel,
dom weselny) 
 
 
----------------------
 
Fundacja
Narodowy Badminton 
 
 
----------------------
 

Gmina Miejska Kraków
wspiera finansowo
"Droga do Mistrzostwa"
"Aktywny Kraków"
 
 
----------------------
 
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
wspiera finansowo
"Klub"
 
 
----------------------

 
 
 
 
 

 
Oferta dla sponsorów
 

          UKS KSBad jest małym klubem jednosekcyjnym (dyscyplina - badminton),

     który nie posiada zaplecza sportowego.

     Klub współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 126 w Krakowie, dzięki czemu

     ma możliwość popularyzacji badmintona wśród uczniów tej szkoły. 

          Klub:

    1. organizuje „Współzawodnictwo szkolne UKS KSBad”,

    2. organizuje „Rodzinne Mistrzostwa Krakowa”,

    3. organizuje „Małopolską Drużynową Ligę Badmintona”,

    4. prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży,

    5. prowadzi szkolenie amatorów (osób dorosłych), chcących nauczyć się

         gry w badmintona - rozwija grupę amatorską,

    6. bierze udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

         w rozgrywkach ogólnopolskich.

-------------------------------------------------------------------------------------

        Szukając sposobu finansowania tych wszystkich celów, a zwłaszcza dania

     możliwości dzieciom najbardziej uzdolnionym do rozwoju w tym kierunku,

     klub szuka sponsorów.

     Jedynie grupy amatorskie pokrywają w dużej części koszty prowadzenia,

     we wszystkich innych celach dopłaty stanowią tylko małą część kosztów. 

        UKS KSBad nie prowadzi działalności gospodarczej, tak więc nie może

     wystawiać rachunków za sponsoring.

     -----

        Najprostszą formą pomocy dla klubu jest forma darowizny, którą można

     odliczyć od podatku:

     a.) osoby fizyczne - do 6% dochodu (rozliczanie na zasadach ogólnych),

     b.) osoby prawne  - do 10 % dochodu.

     Nr konta:  34 2130 0004 2001 0566 1830 0001

     -----

        Drugą formą pomocy jest forma członka wspierającego, która

     nie daje możliwości odliczenia od podatku.

     -----

        Trzecią formą pomocy skierowaną do osób fizycznych jest możliwość

     przekazania przy rozliczeniu rocznym 1% podatku dochodowego.

     Odliczenie to trzeba skierować na fundację, która przekazuje klubowi

     uzbierane pieniądze na mocy porozumienia między fundacją a klubem.

    Numer KRS:  0000270261  z dopiskiem  „ UKS  KSBad  589 ”

-------------------------------------------------------------------------------------

     UKS KSBad prowadzi swoją stronę internetową pod adresem:  www.ksbad.pl

-------------------------------------------------------------------------------------

Propozycje dla sponsorów

(darczyńców lub członków wspierających)

obowiązuje przez rok od daty wpłaty :

  1. Sponsor  III grupy

      minimalna kwota - 300 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor  „Współzawodnictwa szkolnego UKS KSBad”

      minimalna kwota - 500 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor  „Rodzinnych Mistrzostw Krakowa”

      minimalna kwota - 800 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor  „Małopolskiej Drużynowej Ligi Badmintona”

      minimalna kwota - 1000 zł.

     ------------------------------------

  2. Sponsor  II grupy

      minimalna kwota - 1500 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor  „zawodnika …”

      minimalna kwota - 2000 zł.

      -----------------------------------

  3. Sponsor  I grupy

      minimalna kwota - 3000 zł.

      -----------------------------------

      Sponsor  „Teamu …”

      minimalna kwota - 5000 zł.

      -----------------------------------

  4. Główny Sponsor

      minimalna kwota - 10000 zł.

     -----

        Nazwy wszystkich Sponsorów, którzy wspomagają klub w formie

     darowizn lub składek członków wspierających (za ich zgodą),

     umieszczane są na stronie klubowej:

     a.) w zakładce  „Sponsorzy”                -  od kwoty  300 zł,

     b.) dodatkowo na  „stronie głównej”    -  od kwoty  1000 zł.


 
 
Główny Sponsor:
 
Główny Sponsor
UKS KSBad
 
---------------------------------------------------
 
Sponsorzy I grupy:
 
Sponsor
 Teamu
młodzieżowców
Sponsor
 Teamu
juniorów
Sponsor
 Teamu
młodzików
 
Sponsor
UKS KSBad
 
------------------------------------------------------------
 
Sponsorzy II grupy:
 
Sponsor
................
zawodnika
 
Sponsor
UKS KSBad
 
---------------------------------------------------------------
 
Sponsorzy III grupy:
 
Sponsor
 "Małopolskiej Drużynowej
Ligi Badmintona"
 
Sponsor
"Rodzinnych Mistrzostw
  Krakowa"
 
Sponsor
"Współzawodnictwa szkolnego
 UKS KSBad"
 
Sponsor
UKS KSBad
 
-----------------------------------------------------------------
 
Pozostali
sponsorzy
 
 
 
 
 

 
konto UKS KSBad:
 
34 2130 0004 2001 0566
1830 0001

---------------------------------
 
 
---------------------------------
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 

KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 

RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club" 
 
 
---------------------------------
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 
---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: