Oferta
dla 
sponsorów

 
-----------------------
 

 
 
SPONSORZY :
-----------------
 
-------------------------
 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 
Ministerstwo Kultury
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
 
 
-------------------------
 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
Fundacja Narodowy
Badminton
 
 
-------------------------
 
SP 126
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem"
(karczma, hotel,
dom weselny)
 
 
 
logo UKS KSBad


 
   konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Regulamin

Rodzinnych Mistrzostw Krakowa

2021 r.

1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w Krakowie.

3. Termin:

    Dokładny termin zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    Hala sportowa w Centrum Rekreacji i Sportu Politechniki Krakowskiej

    ul. Jana Pawła II 37 (Czyżyny - dokładnie ul. Życzkowskiego), Kraków.

5. Uczestnictwo:

    Kategorie główne: 

    żak młodszy, żak, amator, amatorka, open indywidualne,

    małżonkowie, rodzic+dziecko, open rodzinne, gry podwójno-mieszane.

    Mistrzostwa są turniejem otwartym dla wszystkich zainteresowanych bez względu 

    na miejsce zamieszkania. 

    Każdy uczestnik może grać maksymalnie w dwóch kategoriach:

    jedna pojedyncza i druga podwójna (dodatkowo może grać w kategorii małżonków).

    Osoby zgłoszone do PZBad mogą startować tylko w kategoriach:

    starsi - open indywidualne, open rodzinne

    młodsi - U9, U11, rodzic+dziecko (dziecko do U11).

6. System rozgrywek:

    System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych osób lub par.

    Do każdej kategorii musi być zgłoszonych minimum 3 osoby lub pary,

    w przeciwnym wypadku kategorie zostaną połączone.

    Gry są grami 1-setowymi do 21 pkt. bez podwyższania.  

    Gry pojedyncze rozgrywane są na połowie kortu, gry podwójne na całym korcie.

    Rozgrywki zostaną rozegrane w 16 kategoriach:

    a.) żak młodszy  (gry pojedyncze - bez i z licencją PZBad)

         - U9 chłopcy         (uczestnik jest urodzony w 2013 r. lub później)
 
         - U9 dziewczeta    (uczestniczka jest urodzona w 2013 r. lub później)

    b.) żak  (gry pojedyncze - bez i z licencją PZBad)

         - U11 chłopcy        (uczestnik jest urodzony w 2011 r. lub później)
 
         - U11 dziewczęta   (uczestniczka jest urodzona w 2011 r. lub później)

    c.) amator  (gry pojedyncze - bez licencji PZBad)

         - poziom niższy

         - poziom wyższy

    d.) amatorka  (gry pojedyncze - bez licencji PZBad)

         - poziom niższy

         - poziom wyższy

    e.) open "gry pojedyncze"  (bez ograniczeń)

         - poziom niższy

         - poziom wyższy

    f.) małżonkowie  (bez licencji PZBad)

           bez ograniczeń wiekowych

    g.) rodzic+dziecko  (bez licencji PZBad lub z licencją dziecka maks. do U11)

         - poziom B     (niższy - dzieci maks. do U11)

         - poziom A     (wyższy)

    h.) open rodzinne (gry podwójno-mieszane - bez ograniczeń)

         - poziom B     (niższy)

         - poziom A     (wyższy)

    i.) open "gry podwójno-mieszane"  (bez ograniczeń)
 
           bez ograniczeń wiekowych

7. Sprzęt sportowy:

    Lotki zapewnia organizator, obowiązują lotki syntetyczne.

    Organizator również może zapewnić rakietki.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

      Opłata startowa - 20 zł od osoby za grę pojedynczą,

                                40 zł od osoby za grę pojedynczą i podwójną,

                                50 zł od osoby za grę pojedynczą, podwójną i małżonków.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia (zdolność lekarska - odpowiada

           za to zgłaszający trener lub opiekun prawny).

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      8.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

      9.) Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak)

           lub kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować do organizatora przed zawodami 

      na adres skrzynki pocztowej ksbad@ksbad.pl lub telefonicznie 694432198

 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 
 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
zdrowy kręgosłup
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: