SPONSORZY :
-----------------------
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
 
 
----------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem" 
(karczma, hotel,
dom weselny) 
 
 
----------------------
 
Fundacja
Narodowy Badminton 
 
 
----------------------
 

Gmina Miejska Kraków
wspiera finansowo
"Droga do Mistrzostwa"
"Aktywny Kraków"
 
 
----------------------
 
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
wspiera finansowo
"Klub"
 
 
----------------------

 
 
 
 
 

 

Regulamin

Rodzinnych Mistrzostw Krakowa w badmintonie

2019 r.

1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w Krakowie.

3. Termin:

    Mistrzostwa odbędą się w czerwcu 2019 r. (niedziela).

    Dokładny termin zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    Hala sportowa w Centrum Rekreacji i Sportu Politechniki Krakowskiej

    ul. Jana Pawła II 37 (Czyżyny - dokładnie ul. Życzkowskiego), Kraków.

5. Uczestnictwo:

    Kategorie główne: 

    dziecko, żak, amator, amatorka, open indywidualne,

    małżonkowie, rodzic+dziecko, open rodzinne, gry podwójno-mieszane.

    Mistrzostwa są turniejem otwartym dla wszystkich zainteresowanych bez względu 

    na miejsce zamieszkania. 

    Każdy uczestnik może maksymalnie startować w dwóch kategoriach:

    (pojedynczych i podwójnych) dodatkowo może grać w kategorii małżonków.

    Osoby zgłoszone do PZBad mogą startować tylko w kategorii open indywidualnym i

    open rodzinnym. Maksymalny wiek to U15 czyli urodzeni w 2004 r. i młodsi.

6. System rozgrywek:

    System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych osób lub par.

    Do każdej kategorii musi być zgłoszonych minimum 3 osoby lub pary,

    w przeciwnym wypadku kategorie zostaną połączone.

    Każdy uczestnik rozegra minimum 2 gry w danej kategorii.

    Gry są grami 1-setowymi do 21 pkt. bez podwyższania.  

    Gry pojedyncze rozgrywane są na połowie kortu, gry podwójne na całym korcie.

    Rozgrywki zostaną rozegrane w 20 kategoriach:

    a.) dziecko  (gry pojedyncze - bez i z licencją PZBad)

         - U9 chłopców     (uczestnik jest urodzony w 2010 r. lub później)
 
         - U9 dziewcząt    (uczestniczka jest urodzona w 2010 r. lub później)

    b.) żak  (gry pojedyncze - bez i z licencją PZBad)

         - U11 chłopców     (uczestnik jest urodzony w 2008 r. lub później)
 
         - U11 dziewcząt    (uczestniczka jest urodzona w 2008 r. lub później)

    c.) amator  (gry pojedyncze - bez licencji PZBad)

         - poziom C     (niski)

         - poziom B     (średni)

         - poziom A     (wysoki)

    d.) amatorka  (gry pojedyncze - bez licencji PZBad)

         - poziom C     (niski)

         - poziom B     (średni)

         - poziom A     (wysoki)

    e.) open indywidualne  (gry pojedyncze)

    W tej kategorii mogą startować zawodnicy zgłoszeni do PZBad maks. do U15

    (ur. 2004 r. i później) oraz osoby bez licencji PZBad.

         - poziom C     (niski)

         - poziom B     (średni)

         - poziom A     (wysoki)

    f.) małżonkowie  (bez licencji PZBad)

           bez ograniczeń wiekowych

    g.) rodzic+dziecko  (bez licencji PZBad i z licencją dziecka maks. do U11

                                                                                   czyli ur. 2008 r. i później)

         - poziom C     (niski)

         - poziom B     (średni)

         - poziom A     (wysoki)

    h.) open rodzinne (gry podwójno-mieszane)

    W tej kategorii mogą startować zawodnicy zgłoszeni do PZBad maks. do U15

    (ur. 2004 r. i później) oraz osoby bez licencji PZBad.

         - poziom B     (średni)

         - poziom A     (wysoki)

    i.) gry podwójno-mieszane  (bez licencji PZBad)
 
           bez ograniczeń wiekowych

7. Sprzęt sportowy:

    Lotki zapewnia organizator, obowiązują lotki syntetyczne.

    Organizator również może zapewnić rakietki.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

      Opłata startowa wynosi (w zależności w ilu kategoriach dana osoba gra):

      10 zł od osoby w jednej kategorii, 20 zł od osoby w dwóch kategoriach.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczane na stronie

      internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Przed rozpoczęciem turnieju osoby dorosłe lub rodzic dziecka podpisują 

            oświadczenie o zdolności do gry.

      8.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      9.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

    10.) Informacje można uzyskać  telefonicznie –  694432198 (Zbigniew Siępak)

           lub kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować do organizatora przed zawodami 

      na adres skrzynki pocztowej ksbad@ksbad.pl lub telefonicznie 694432198

 
 
konto UKS KSBad:
 
34 2130 0004 2001 0566
1830 0001

---------------------------------
 
 
---------------------------------
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 

KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 

RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club" 
 
 
---------------------------------
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 
---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: