Oferta
dla 
sponsorów

 
-----------------------
 

 
 
SPONSORZY :
-----------------
 
 
-------------------------
 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 
Ministerstwo Sportu
 
 
-------------------------
 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
Fundacja Narodowy
Badminton
 
 
-------------------------
 
SP 126
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
SP MG13
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem"
(karczma, hotel,
dom weselny)
 
 
 

logo UKS KSBad 
   konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 ----------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata w Krakowie - MG13
 
we współpracy z UKS KSBad Kraków
 
prowadzi ciągły nabór uczniów
 
do liceum i szkoły podstawowej
 
o specjalności badminton.
 
Małopolskie współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży w badmintonie
organizowane przez Krakowski Okręgowy Związek Badmintona
 
   Krakowski Okręgowy Związek Badmintona prowadzi
małopolskie współzawodnictwo sportowe w badmintonie w kategoriach:
dzieci, żaków, młodzików młodszych i młodzików.
Koordynatorem tych działań jest UKS KSBad Kraków, który na
swojej stronie internetowej prowadzi klasyfikację małopolskich zawodników w tych kategoriach wiekowych.
   Klasyfikacje końcowe dotyczące klasyfikacji indywidualnej za dany sezon publikowane będą najpóźniej do końca czerwca.
 
   Wszystkie kluby proszę o zgłoszenie zawodników do ewidencji 
prowadzonej przez Krakowski Okręgowy Związek Badmintona.
   Wszystkich organizatorów turniejów chcących, aby ich turnieje były zaliczane do tego współzawodnictwa zapraszamy do współpracy.
 
   Wszystkie kluby, które zgłaszają zawodników do ewidencji 
oświadczają, że posiadają zgodę tych zawodników na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Formularz zgłoszeniowy


Ewidencja zawodników 

z dnia 22.10.2020 r.


Regulamin

na 2020/2021 r.

klasyfikacja ciągła

Klasyfikacja końcowa 

sezon 2019/2020 r.

-----------------------------------------------

Klasyfikacja - dn. 15.11.2020 r. 

po turnieju - 2,3,4,5


 
Turnieje do klasyfikacji:
 
 
 1. 
     

 2. Turniej wojewódzki - Pleśna, 22.02.2020 r.
     (kategorie: młodzik, młodzik mł., żak, żak mł.)

 3. Turniej wojewódzki - Zielonki, 08.03.2020 r.
     (kategorie: młodzik, młodzik mł., żak, żak mł.)

 4. Turniej wojewódzki - Szczucin, 24.10.2020 r.
     (kategoria: młodzik mł., żak, żak mł.)
  
 5. Turniej wojewódzki - Niepołomice, 14.11.2020 r.
     (kategoria: młodzik, młodzik mł., żak, żak mł.)

 6. 
       

 7. 
       

 8. 
       

 9. 
       

10. 
       

 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 
 

SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club"
 
 
 
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: