Oferta
dla 
sponsorów

 
-----------------------
 

 
 
SPONSORZY :
-----------------
 
-------------------------
 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 
Ministerstwo Kultury
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
 
 
-------------------------
 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
Fundacja Narodowy
Badminton
 
 
-------------------------
 
SP 126
w Krakowie
 
 
-------------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem"
(karczma, hotel,
dom weselny)
 
 
 
logo UKS KSBad


 
   konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Oferta dla sponsorów
 

          UKS KSBad jest klubem jednosekcyjnym - badminton,

     który nie posiada zaplecza sportowego.

     Klub współpracuje z SP 126 oraz z SMS MG13 w Krakowie,

     dzięki czemu popularyzuje badminton wśród uczniów tych szkół. 

          Klub:

    1. organizuje „Otwarte Mistrzostwa UKS KSBad Kraków”,

    2. organizuje „Rodzinne Mistrzostwa Krakowa”,

    3. organizuje „Małopolską Ligę Badmintona”,

    4. prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży,

    5. prowadzi szkolenie amatorów (osób dorosłych), chcących nauczyć się

         gry w badmintona - rozwija grupę amatorską,

    6. bierze udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

         w rozgrywkach ogólnopolskich.

-------------------------------------------------------------------------------------

        Szukając sposobu finansowania tych wszystkich celów, a zwłaszcza dania

     możliwości dzieciom najbardziej uzdolnionym do rozwoju w tym kierunku,

     klub szuka sponsorów.

     Jedynie grupy amatorskie pokrywają koszty prowadzenia zajęć,

     we wszystkich innych celach dopłaty stanowią tylko część kosztów. 

        UKS KSBad nie prowadzi działalności gospodarczej, tak więc nie może

     wystawiać rachunków za sponsoring.

     -----

        Najprostszą formą pomocy dla klubu jest forma darowizny, którą można

     odliczyć od podatku:

     a.) osoby fizyczne - do 6% dochodu (rozliczanie na zasadach ogólnych),

     b.) osoby prawne  - do 10 % dochodu.

     Nr konta:  34 2130 0004 2001 0566 1830 0001

     -----

        Drugą formą pomocy jest forma członka wspierającego, która

     nie daje możliwości odliczenia od podatku.

     -----

        Trzecią formą pomocy skierowaną do osób fizycznych jest możliwość

     przekazania przy rozliczeniu rocznym 1% podatku dochodowego.

     Odliczenie to trzeba skierować na fundację, która przekazuje klubowi

     uzbierane pieniądze na mocy porozumienia między fundacją a klubem.

     Numer KRS:  0000270261  z dopiskiem  „ UKS  KSBad  589 ”

-------------------------------------------------------------------------------------

     UKS KSBad prowadzi swoją stronę internetową pod adresem:

     www.ksbad.pl

-------------------------------------------------------------------------------------

Propozycje dla sponsorów

(darczyńców lub członków wspierających)

obowiązuje przez rok od daty wpłaty :

 

      Sponsor  „Rodzinnych Mistrzostw Krakowa”

      minimalna kwota - 500 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor  „Otwartych Mistrzostw UKS KSBad Kraków”

      minimalna kwota - 700 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor  „Małopolskiej Ligi Badmintona”

      minimalna kwota - 900 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor UKS KSBad Kraków

      minimalna kwota - 1000 zł.

     ------------------------------------

      Sponsor  zawodnika …

      minimalna kwota - 3000 zł.

      -----------------------------------

      Sponsor  UKS KSBad Kraków w Polskiej Lidze Badmintona

      minimalna kwota - 5000 zł.

      -----------------------------------

      Sponsor  Teamu UKS KSBad Kraków

      minimalna kwota - 6000 zł.

      -----------------------------------

      Główny Sponsor UKS KSBad Kraków

      minimalna kwota - 10000 zł.

      -----

        Nazwy wszystkich Sponsorów, którzy wspomagają klub w formie

     darowizn lub składek członków wspierających (za ich zgodą),

     umieszczane są na stronie klubowej:

     a.) w zakładce  „Sponsorzy”,

     b.) dodatkowo na  „stronie głównej”    -  od kwoty  1000 zł.


 
 
Sponsorzy :
 
Główny Sponsor
UKS KSBad Kraków
 
 
Sponsor Teamu
UKS KSBad Kraków
 
 
Sponsor UKS KSBad Kraków
w Polskiej Lidze Badmintona 
 
 
Sponsor zawodnika
................
 
 
Sponsor
UKS KSBad Kraków
 
 
Sponsor
 "Małopolskiej Ligi Badmintona"
 
 
Sponsor
"Otwartych Mistrzostw UKS KSBad"
 
 
Sponsor
"Rodzinnych Mistrzostw Krakowa"
 
 
 
 
 

 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 
 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
zdrowy kręgosłup
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: