Oferta
dla 
sponsorów

 
 
SPONSORZY :
-------------------------

 
Gmina Miejska Kraków
 

 
-------------------------
 

 
Fundacja Sport&Fun
4 Everyone
 
 
-------------------------
 

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
 
-------------------------
 

 
-------------------------
 

 
Polski Związek
Badmintona
 
 
-------------------------
 
...
..
 
.
 
-------------------------
 
 
Logo UKS KSBad


 
   Konto UKS KSBad:
 
 34 2130 0004 2001 0566 1830 0001
 
 --------------------------------------
 
   kontakt:
 
 e-mail -  ksbad@ksbad.pl

 tel. 694 432 198
                             facebook - 

 
 
 
1 % podatku dla UKS KSBad Kraków
 
KRS:  0000270261

cel szczegółowy 1 % :  UKS KSBad 589
 

Regulamin

Małopolskiej Ligi Badmintona  (MLB) - gry pojedyncze

2022 r.

 
1. Organizator:

    UKS KSBad Kraków

2. Cel:

    Popularyzacja badmintona w woj. małopolskim.

3. Termin:

    Dokładny termin każdego turnieju zostanie podany w komunikacie.

4. Miejsce:

    Hala sportowa w Centrum Kultury Promocji i Rekreacji

    ul. Jana Michalika 2A, Zielonki.

5. Uczestnictwo:

    MLB jest ligą otwartą , w której mogą uczestniczyć zainteresowane osoby bez 

    względu na wiek (kobiety i mężczyźni) oraz bez względu na miejsce zamieszkania.

    Liczba uczestników w każdej lidze jest ograniczona.

    Osoby grające w MLB danej ligi powinny reprezentować wyrównany poziom gry, 

    dzięki czemu rozgrywki w danej lidze będą ciekawe i dające satysfakcję grającym.

    Po przekroczeniu ilości zgłoszeń w danej lidze zawodnicy umieszczani są na liście

    rezerwowej i tylko wycofanie się kogoś zgłoszonego wcześniej daje możliwość

    zagrania tej osoby.

    Lista zgłoszeń będzie na bieżąco aktualizowana na stronie klubowej: www.ksbad.pl

6. System rozgrywek:

    MLB (gry pojedyncze) składa się z 5 rund (4 zwykłe + finał).

    Po 1,2,3 rundzie oraz finale zawodnicy zajmujący 1 miejsce awansują do wyższej ligi,

    zawodnicy zajmujący 2-5 miejsce mają zagwarantowaną grę w danej lidze.

    W rundzie finałowej grają zawodnicy w poszczególnych ligach na podstawie klasyfikacji

    trzech najlepszych turniejów z czterech.

    MLB składa się: I liga, II liga, III liga, IV liga, V liga.

    I, II, III liga (bez ograniczeń wiekowych),

    IV liga (2009 r. i młodsi), V liga (2011 r. i młodsi).

    Maksymalna ilość w każdej lidze wynosi 8 osób (z wyjątkiem łączenia lig).
 
    Przy 8 lub 7 osobach w lidze system grupowo-pucharowy.
 
    Przy 6, 5 lub 4 osobach system grupowy.
 
    Minimalna ilość osób w lidze wynosi 4, przy mniejszej ilości następuje łączenie lig.

    Przy maksymalnej ilości w lidze każda osoba rozegra po 4 gry.

    W grupach gramy trzy sety do 15 pkt. bez podwyższania,

    w fazie pucharowej gramy do dwóch wygranych setów do 15 pkt. bez podwyższania.

7. Lotki:

    Lotki piórkowe (po 1 szt. na każdą grę) zapewnia organizator.

    Kolejne lotki potrzebne do rozegrania zapewniają sobie zawodnicy.

    Kolejność lotek wg listy PZBad.

8. Sprawy sędziowskie:

    Organizator zapewnia sędziego głównego.

9. Opłaty startowe:

    Opłata startowa:

    - w każdym osobnym turnieju - 50 zł od osoby,

    Jeżeli zawodnik nie zostanie wycofany w terminie ogłoszonym w komunikacie,

    obowiązuje go opłacenie opłaty startowej.

10. Nagrody:

      Nagrody w zależności od możliwości finansowych.

11. Informacje:

      Informacje i komunikaty na temat poszczególnych turniejów będą umieszczane

      na stronie internetowej -  www.ksbad.pl

12. Uwagi końcowe:

      1.) Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia (zdolność lekarska - odpowiada

           za to zgłaszający trener lub opiekun prawny).

      2.) Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      3.) Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      4.) Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      5.) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      6.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

      7.) Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

           z organizatorem.

      8.)  W zależności od wymogów:

           Turniej będzie rozgrywany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w danym okresie 

           w związku z COVID-19.

      9.) Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13. Zgłoszenia:

      Zgłoszenia należy kierować na adres skrzynki pocztowej –  ksbad@ksbad.pl

      lub smsem - tal. 694 432 198.

      Informacje można uzyskać  telefonicznie –  tel. 694432198 (Zbigniew Siępak).

      W zgłoszeniu należy podać:

      imię, nazwisko. rok urodzenia oraz do której ligi dotyczy zgłoszenie.

      

 
 
 
 
AMATORSKI
BADMINTON
treningi dla dorosłych
 
 
 
RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 
 
 
 
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA
zdrowy kręgosłup
 
 

---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: