UKS  KSBad  Kraków
 
Badminton sportem dla każdego!
   AKTUALNOŚCI      O NAS      Zarząd, inne
 Uczniowski Klub Sportowy
 KSBad Kraków
 (w skrócie: UKS KSBad Kraków)

 z siedzibą w Krakowie, w dniu 4 lipca 2011 r.
 został wpisany do ewidencji
 uczniowskich klubów sportowych
 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa
 pod numerem UKS/210.

 Założycielem klubu był Zbigniew Siępak.


 Zarząd

               Prezes      - Zbigniew Siępak
               Sekretarz  - Julia Kopyść
               Członek     - Joanna Kwina Konto

     Volkswagen Bank direct
     
34 2130 0004 2001 0566 1830 0001


 Darowizny
 na cele pożytku publicznego

 Darowizny dla UKS KSBad można odliczyć
 od dochodu. 

 * Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne
    prowadzące działalność gospodarcza
    na zasadach ogólnych mogą odliczyć
    do 6 % dochodu.

 * Osoby prawne mogą odliczyć
    do 10 % dochodu.

 
 Przekazanie
 1,5 % podatku dochodowego 

 Odliczenie to trzeba skierować na fundację,
 która przekazuje  klubowi uzbierane
 pieniądze na mocy porozumienia między
 fundacją a klubem.

  Numer KRS: 0000270261 
  z dopiskiem: UKS KSBad 589


 Statut
              pdf