SPONSORZY :
-----------------------
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
 
 
----------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem" 
(karczma, hotel,
dom weselny) 
 
 
----------------------
 
Fundacja
Narodowy Badminton 
 
 
----------------------
 

Gmina Miejska Kraków
wspiera finansowo
"Droga do Mistrzostwa"
"Aktywny Kraków"
 
 
----------------------
 
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
wspiera finansowo
"Klub"
 
 
----------------------

 
 
 
 
 

 
Regulamin sportowy UKS KSBad
 
1. Klub prowadzi zajęcia dla grup sportowych (zawodnicy) oraz dla grup 
    rekreacyjnych (amatorzy).
 
2. Zawodników z grup sportowych obowiązują badania lekarskie.
 
3. Zawodnicy z grup sportowych:
    - opłacają składkę członkowską oraz dodatkowe opłaty związane
      z działalnością klubu,
    - zgłaszani są do ewidencji Polskiego Związku Badmintona oraz
      Krakowskiego Związku Badmintona,
    - wypełniają deklarację członkowską klubu oraz deklaracje zawodnika
      (niepełnoletnim podpisuje rodzic).

4. Zawodnicy klubu z grup sportowych są ubezpieczeni przez klub od NNW.

5. Za niesportowe zachowanie lub inne przewinienia zawodnik może zostać
    ukarany:
    a.) naganą,
    b.) przesunięciem w dół w ramach kadry klubu,
    c.) zawieszeniem w turniejach lub treningach,
    d.) wykluczeniem z klubu.
 
6. Podział zawodników w klubie:
    a.) team -      grupa najlepszych zawodników (od młodzika do młodzieżowca),
                         liczących się w Polsce,
    b.) kadra A  -  junior mł., junior, młodzieżowiec oraz wyższy poziom młodzika,
    c.) kadra B  -  młodzik oraz wyższy poziom młodzika mł.,
    d.) kadra C  -  młodzik mł.,
    e.) kadra D  -  dziecko i żak,
    e.) pozostali -  grupy ogólne.
 
8. Amatorzy z grup rekreacyjnych:
    - opłacają wpisowe za udział w treningu oraz na działalność klubu,
    - wypełniają deklarację uczestnika (niepełnoletnim podpisuje rodzic).
 
9. Po zgłoszeniu zawodnika (od młodzika) do turniejów ogólnopolskich,
      Grand Prix, MMM, el. do MP, Mistrzostw Polski nieobecność jest karana przez 
      Polski Związek Badmintona karą finansową.
      Nieobecność usprawiedliwiona jest tylko za okazaniem zwolnienia lekarskiego
      dostarczonego trenerowi klubowemu przed wyjazdem.
      Niedostarczenie zwolnienia powoduje, że karę płaci zawodnik
 
 
konto UKS KSBad:
 
34 2130 0004 2001 0566
1830 0001

---------------------------------
 
 
---------------------------------
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 

KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 

RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club" 
 
 
---------------------------------
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 
---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: