SPONSORZY :
-----------------------
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mistrzejowice"
 
 
----------------------
 
Karczma
"Pod Kogutkiem" 
(karczma, hotel,
dom weselny) 
 
 
----------------------
 
Fundacja
Narodowy Badminton 
 
 
----------------------
 

Gmina Miejska Kraków
wspiera finansowo
"Droga do Mistrzostwa"
"Aktywny Kraków"
 
 
----------------------
 
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
wspiera finansowo
"Klub"
 
 
----------------------

 
 
 
 
 

 
Regulamin sportowy UKS KSBad
 
1. Każdy uczestnik zajęć sportowo-rekreacyjnych wypełnia deklarację
    uczestnika oraz oświadczenie zdrowotne (niepełnoletnim podpisuje rodzic).
 
2. Każdy uczestnik zajęć opłaca wpisowe zgodnie z tabelą opłat.
 
3. Wybrani zawodnicy podpisują zgłoszenie rejestracyjne do ewidencji
    Polskiego Związku Badmintona (niepełnoletnim podpisuje rodzic).

4. Zawodnicy klubu z grup sportowych są ubezpieczeni przez klub od NNW.

5. Od zawodnika z grupy sportowej (od klasy IV szkoły podstawowej) wymagane
    jest aktualne zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu wystawione
    przez lekarza sportowego.
 
6. Za niesportowe zachowanie lub inne przewinienia zawodnik może zostać
    ukarany:
    a.) naganą,
    b.) przesunięciem w dół w ramach kadry klubu,
    c.) zawieszeniem w turniejach lub treningach,
    d.) wykluczeniem z klubu.
 
7. Podział zawodników w klubie:
    a.) team - młodzieżowców, juniorów, młodzików
    b.) kadra A  (do juniora)
    c.) kadra B  (do VI klasy szkoły podstawowej)
    d.) kadra C  (do IV klasy szkoły podstawowej)
    e.) pozostali - grupy ogólne
 
8. Zawodnik z „teamu” lub „kadry A” ma obowiązek uczestniczenia w
    następujących zawodach w poszczególnych kategoriach:
    Mistrzostwach Małopolski, MMM, eliminacjach do MP, Indywidualnych  
    Mistrzostwach Polski, Drużynowych Mistrzostwach Polski.
    Dodatkowo zawodnicy z „teamu” mają obowiązek wystąpić min. w 6 turniejach
    ogólnopolskich, zaliczanych do listy klasyfikacyjnej PZBad.
    Decyzje zgłoszenia zawodnika do zawodów podejmuje klub, jedynym
    usprawiedliwieniem nieobecności zawodnika jest zwolnienie lekarskie
    (dostarczone do 3 dni po turnieju).
 
9. Klub pokrywa następujące koszty:
    a.) koszty treningów,
    b.) koszty opłat do ewidencji PZBad,
    c.) koszty ubezpieczenia zawodników od NNW,
    d.) koszty sprzętu sportowego (rakietek i lotek),
    e.) koszty opłat startowych w zawodach,
    f.) inne związane z działalnością klubu.
 
10. Zawodnicy pokrywają następujące koszty:
      a.) koszty związane z wyjazdami na turnieje (transport, zakwaterowanie,
           wyżywienie, inne związane z wyjazdem),
      b.) koszty obozów sportowych, jeżeli zawodnicy zdecydują się na
           uczestnictwo,
      c.) koszty dodatkowe, na które zgadzają się zawodnicy.
      W miarę możliwości finansowych klubu koszty pokrywane przez zawodników
      będą mogły być pokrywane przez klub.
 
11. Po zgłoszeniu zawodnika (od juniora młodszego) do turniejów ogólnopolskich,
      Grand Prix, MMM, el. do MP, Mistrzostw Polski nieobecność jest karana przez 
      Polski Związek Badmintona karą finansową.
      Nieobecność usprawiedliwiona jest tylko za okazaniem zwolnienia lekarskiego
      dostarczonego trenerowi klubowemu.
 
 
konto UKS KSBad:
 
34 2130 0004 2001 0566
1830 0001

---------------------------------
 
 
---------------------------------
 
DZIECINNY
 BADMINTON
treningi dla dzieci
 

KURS
nauki gry
w badmintona
dla amatorów
 

RODZINNY
BADMINTON
wspólne treningi
dla każdego
 
 
SZKOLENIE
INDYWIDUALNE
w "Fame Sport Club" 
 
 
---------------------------------
 
ZDROWY KRĘGOSŁUP
 
 
---------------------------------
 

 
losowania i wyniki
turniejów
 
---------------------------------
 


 
---------------------------------
 

 
---------------------------------
 
BADMINTON
w najlepszym wydaniu:

Yonex All England 2013
finały: